PFDN5 and SPG21

  • Data Source:
  • BioGRID (two hybrid)

PFDN5

SPG21

Description prefoldin subunit 5 SPG21 abhydrolase domain containing, maspardin
Image No pdb structure
GO Annotations Cellular Component
Molecular Function
Biological Process
Pathways
Drugs
Diseases
GWAS
Interacting Genes 114 interacting genes: ABI2 ANKRD55 BCAS2 BCL6 BHLHE40 BRMS1 C10orf55 C10orf62 C20orf85 C22orf39 C4orf45 C7orf31 CALCOCO2 CCDC198 CSPP1 DMRT3 DOK4 DOK5 ELK3 ESPNL FAAP20 FAM102A FAM110A FAM214B FAM221A FAM222B FAM90A1 GLRX3 GLYCTK GPANK1 GSTO2 GUCD1 HAPLN2 HHEX HOXB9 HOXC8 IKBKG IKZF3 IL16 INCA1 IRX2 IRX6 ITSN1 KCTD9 KDM1A KLHL38 KLHL42 LARP4 LNX1 MAP2K5 METTL21A MISP MRPL45 MYC MYOT MYOZ1 NEUROG2 NOXA1 NTAQ1 PATZ1 PAX9 PFDN2 PFDN6 PHF1 PHF24 PILRA PITX1 PITX2 POGZ PPP1R32 PRKAB2 PRPF18 PRR35 PSMB4 PSMB8 PSME3 RIBC1 RIPPLY1 RSRC2 RUSC1 SAXO1 SCNM1 SDCBP SHISA6 SLAIN1 SMAP1 SMG9 SNAI1 SNRNP25 SNRPB SOHLH1 SPAG8 SPG21 STK19 SYCE1L SYT17 TAF6L TBX3 TCF19 TFG TLE5 TP73 TRAPPC6A TRIM28 TUBA1B TUBA3C VAX2 VBP1 VEZF1 VGLL1 WDR25 YPEL5 ZC2HC1C ZNF148 164 interacting genes: ACOT13 AGTR1 AGTRAP AKIRIN2 APOC1 ARL6IP1 ARL8A ARMC12 ARMC7 ATP5ME ATPAF2 BORCS6 BSND C10orf82 C9orf24 CCDC102B CCDC153 CCDC33 CCHCR1 CD4 CDK2AP1 CDKN2B CEP76 CEPT1 CFAP410 CIDEB CLDN22 CMTM4 CMTM5 CMTM6 COG3 COG6 CPSF7 CRX CRYAA CRYAA2 CT55 CTIF CTPS2 CUTC DCTPP1 DTX2 DTX3L EFHC2 EIF1B EIF4H EYA2 FAM114A1 FAM86C1P FBXO44 FLACC1 GAD2 GAS8 GEMIN2 GEMIN4 GGA2 GOLGA2 GOLT1B GRPEL1 GSK3A HNRNPH1 HPRT1 HSD17B13 IKZF3 INCA1 IQCB1 KCTD9 KRT13 KRT15 KRT19 KRT31 LEPROTL1 LMNA LMO1 LNX1 LSMEM2 MAB21L3 MID2 MPC2 MTMR9 MTUS2 MYG1 MYOG N4BP3 NAB2 NDUFAF2 NIF3L1 NME4 NQO2 NR1D1 NRDE2 NUP54 PAX6 PBX4 PCBD2 PCNA PDE5A PEF1 PFDN5 PLP2 PNMA5 PPM1J PRPS1 PRTFDC1 PSMB4 PTPA RABAC1 RAD51C REEP6 REL ROPN1 RPRD1B RPS19 RTL8B RTN4 S100B SATB1 SCAMP1 SEPTIN5 SFT2D1 SH3GL1 SLC35E3 SORBS3 SPRED1 SPRED2 SRGAP2B SSBP4 SWSAP1 SYNGR1 SYNGR3 SYP TCF12 TCF4 TEKT4 TFG TFIP11 TLE5 TMEM208 TMEM239 TOX2 TPD52 TRAF1 TRAF2 TRIB3 TRIM14 TRIM23 TRIM50 TRIM54 TRIM9 TSGA10IP TSNAXIP1 TTC23L TXN TXNL4B UFSP1 USHBP1 VMAC VPS25 YPEL3 ZBTB42 ZMYND12 ZNF263 ZNF581 ZNF629
Entrez ID 5204 51324
HPRD ID 05359 10492
Ensembl ID ENSG00000123349 ENSG00000090487
Uniprot IDs Q99471 A0A024R5Y1 Q9NZD8
PDB IDs 6NR8 6NR9 6NRB 6NRC 6NRD
Enriched GO Terms of Interacting Partners?
Tagcloud ?
Tagcloud (Difference) ?
Tagcloud (Intersection) ?