ACTN2 and COIL

ACTN2

COIL

Description actinin alpha 2 coilin
Image No pdb structure
GO Annotations Cellular Component
Molecular Function
Biological Process
Pathways
Drugs
Diseases
GWAS
Interacting Genes 104 interacting genes: ACTN1 ACTN3 ADAM12 ADORA2A AKTIP ANG ANGPTL7 ASH2L ATP5MC1 ATXN2 ATXN7 BAD BRMS1L CAMK2A CAMK2D CAMK2G CAPN1 CCDC187 CD27 CLEC4D CNNM3 COIL CRABP2 CRADD DISC1 DLG1 DLG4 DUX1 DYNLT2B EPS8L1 ERBIN FAM50B FBXL22 GATA3 GOLGA7 GRIN1 GRIN2B GSTT1 H4C9 HSPB1 HTR1B ITGB3BP KAT2B KATNAL2 KCNA4 KCNA5 KCNN2 LDB3 LRP12 LRRC7 MAST2 MED14 MICALL2 MOS MRPL10 MYBPC2 MYOT MYOZ1 MYOZ2 MYOZ3 MYPN NCAPH2 NCOA2 NCOR1 NKAPD1 NOS3 NR1I2 NRIP1 NTAQ1 ODF3B PALLD PDLIM1 PDLIM3 PKD2 PPP1CB PPP1R9B PSMA1 QARS1 RACK1 RAVER1 RPL35 RPP14 RTP5 SAXO1 SELE SNAI1 SNAPIN SNW1 SP100 SPA17 SRP9 SSX2IP ST7 SYNPO2 SYNPO2L TNN TOLLIP TTN TULP3 USP2 UTRN ZC2HC1C ZNF446 ZNRD2 83 interacting genes: ACTN1 ACTN2 ACTN4 ADAMTS12 APP ARMCX1 ATXN1 ATXN1L BYSL C1QBP C9orf72 CCDC136 CCDC159 CCDC57 CCNE1 CDC23 CDK2 CEP70 CEP76 CSNK2B CYB5R2 DHX16 DNAJA3 DRG1 DYNC2I2 ELOA2 FGF12 FHL5 FXR2 GCC1 HSF2BP KALRN KAZN KDM1A KLC2 KLC4 KLHL42 KLHL8 KPNA3 LNX1 MAD1L1 MCRS1 MFAP1 MYO15B MYO5B NFU1 NIF3L1 NKAPD1 NOLC1 NTAQ1 NUDT18 PDE4D PDLIM5 PIAS4 PICK1 PLEKHG4 PLOD3 POLR2L POLR3C PREPL PRMT1 PRMT8 PSMA1 PSME3 PTS SART3 SCYL1 SMN1 SNRPB SNRPF SNX6 SPANXN2 SRPK2 TAF9 TCAF1 TFCP2 TGS1 TSPYL2 XRCC5 XRCC6 ZBTB25 ZCCHC10 ZNF277
Entrez ID 88 8161
HPRD ID 00019 02605
Ensembl ID ENSG00000077522 ENSG00000121058
Uniprot IDs F6THM6 P35609 Q59FD9 P38432
PDB IDs 1H8B 1HCI 1QUU 4D1E 5A36 5A37 5A38 5A4B 6SWT
Enriched GO Terms of Interacting Partners?
Tagcloud ?
Tagcloud (Difference) ?
Tagcloud (Intersection) ?